Главная страница Сертфикат
Sertification

Манай компани нефтийн тоног төхөөрөмж, сэлбэг үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгч Азидаа нэр хүндтэй ATRIS GROUP -н албан ёсны төлөөлөлгчөөр сонгогдон ажиллаж байна.Манай компани нефтийн тоног төхөөрөмж, сэлбэг үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгч Азидаа нэр хүндтэй ATRIS GROUP -н албан ёсны төлөөлөлгчөөр сонгогдон ажиллаж байна.